Dr. Frank Martin Brunkhorst, Koordinator des SepNet